001-Athenee Royal 1921-22 (classe VIII)
(5870) 001-Athenee Royal 1921-22 (classe VIII)

0 ความคิดเห็น

007-Papeteries Steinbach
(3279) 007-Papeteries Steinbach

2 ความคิดเห็น

001-Avenue Mon Bijou, Colonne soldats US
(3156) 001-Avenue Mon Bijou, Colonne soldats US

0 ความคิดเห็น

015-Chemin Rue, Maison Villers
(3148) 015-Chemin Rue, Maison Villers

0 ความคิดเห็น

009-Tanneries
(2845) 009-Tanneries

1 ความคิดเห็น

008-Haguète (1928)
(2827) 008-Haguète (1928)

1 ความคิดเห็น

010-Rue Steinbach, Soldats US (11 Sep 1944)
(2819) 010-Rue Steinbach, Soldats US (11 Sep 1944)

0 ความคิดเห็น

006-Pont de Warche, Char allemand
(2748) 006-Pont de Warche, Char allemand

0 ความคิดเห็น

011-Pont de l'Octroi, Checkpoint US
(2737) 011-Pont de l'Octroi, Checkpoint US

0 ความคิดเห็น

006-Papeteries Steinbach
(2696) 006-Papeteries Steinbach

1 ความคิดเห็น

009-Rue de la gare, Vehicules et soldats US
(2596) 009-Rue de la gare, Vehicules et soldats US

0 ความคิดเห็น

006-Hôpital St-Joseph et villa des roses
(2587) 006-Hôpital St-Joseph et villa des roses

0 ความคิดเห็น

004-Grand Fâ
(2567) 004-Grand Fâ

0 ความคิดเห็น

010-Usine Steinbach (vers 1885)
(2545) 010-Usine Steinbach (vers 1885)

1 ความคิดเห็น